<precedenta - urmatoarea>
  • Dacă bobina defazează tensiunea înaintea curentului, atunci ea defazează intensitatea în urma tensiunii.
  • Raţionând analog, condensatorul defazează intensitatea înaintea tensiunii.
  • La conectarea în paralel, intensitatea nu mai are aceeaşi valoare prin fiecare element de circuit. Curentul este ramificat pe laturile corespunzătoare fiecărui element R, L şi C. De aceea, aici referinţa nu mai este intensitatea, ci este tensiunea la bornele sursei, aceeaşi cu tensiunea aplicată la bornele fiecărui element.
  • Urmărim aici cum este defazată intensitatea curentului prin fiecare element R. L, C faţă de tensiune.

Circuit RLC paralel
Circuit RLC paralel

<precedenta - urmatoarea>