<precedenta - urmatoarea>

external image Good%252525252520luck%252525252520smiley.gif

Prin simulări, concepute ca animaţii interactive, ai posibilitatea să înveţi activ...

external image smile_animation.gif

... şi oarecum în joacă!

Majoritatea simulărilor pe care ţi le pun la dispoziţie, nu le încorporez direct aici.

Dacă le-aş încorpora, nu ai avea posibilitatea să le vizualizezi pe tot ecranul.

  • Imaginile de mai jos au legături către fişiere cu animaţiile sugerate de ele.
  • Execuţi "click" pe imagine, aştepţi puţin, se va deschide o altă pagină.
  • În acea pagină, poţi descărca fişierul sau îl poţi deschide direct.

Aceste simulări ţi le propun aici în ordinea firească a învăţării oscilaţiei armonice.

Dacă mărimilor cinematice ale oscilaţiei au legi de variaţie exprimate prin funcţii armonice, atunci oscilaţia este armonică. Graficul de variaţie al elongaţiei este sinusoidal, iar al vitezei este cosinusoidal.
Dacă mărimilor cinematice ale oscilaţiei au legi de variaţie exprimate prin funcţii armonice, atunci oscilaţia este armonică. Graficul de variaţie al elongaţiei este sinusoidal, iar al vitezei este cosinusoidal.
Mişcarea circulară uniformă proiectată pe o direcţie oarecare, devine mişcare oscilatorie armonică
Mişcarea circulară uniformă proiectată pe o direcţie oarecare, devine mişcare oscilatorie armonică

Poziţia proiecţiei punctului material care se roteşte uniform, variază sinusoidal în timp.
Poziţia proiecţiei punctului material care se roteşte uniform, variază sinusoidal în timp.

Exemple de oscilatori armonici
Exemple de oscilatori armonici

Testează cinematica oscilatorului armonic (dependenţa reciprocă a elongaţiei, vitezei şi acceleraţiei). Atenţie la defazări!
Testează cinematica oscilatorului armonic (dependenţa reciprocă a elongaţiei, vitezei şi acceleraţiei). Atenţie la defazări!

Reprezentare fazorială - umrăreşte cum fazorii sunt vectori rotitori cu viteze unghiulare de aceleaşi valoari ca ale pulsaţiilor oscilaţiilor reprezentate. Umrăreşte cum se compun fazorii şi cum fazorul rezultant reprezintă oscilaţia rezultantă!
Reprezentare fazorială - umrăreşte cum fazorii sunt vectori rotitori cu viteze unghiulare de aceleaşi valoari ca ale pulsaţiilor oscilaţiilor reprezentate. Umrăreşte cum se compun fazorii şi cum fazorul rezultant reprezintă oscilaţia rezultantă!

Crezi că numai oscilaţiile paralele se compun? Uite aici cum se compun şi cele perpendiculare!
Crezi că numai oscilaţiile paralele se compun? Uite aici cum se compun şi cele perpendiculare!

<precedenta - urmatoarea>