<precedenta - urmatoarea>

Reactualizare. Nevoi de cunoaştere


Linkuri pentru animaţii interactive din prezentare:
Rollercoaster
Conservarea energiei unui corp suspendat printr-un resort elastic

Cu mouse-ul, prin metoda drag-and-drop, ia un corp de jos şi agaţă-l de un resort. Tot cu mouse-ul, trage în jos de corp şi dă-i drumul.
Reglează cursorul "friction" după cum doreşti. Poţi eleimina complet frecarea.
În secţiunea "Show energy", marchează 1,2 sau 3 în funcţie de ce resort utilizezi.
Scrie în pagina ta ce crezi că înseamnă fiecare culoare la reprezentarea energiei.
Tot în pagina ta, scrie ce observi în legătură cu cantitatea de energie.

Structura discontinua a substantei

În imaginea alăturată, este reprezentată o modelare a structurii moleculare a unui solid.
Răspunde, în pagina ta, la următoarele întrebări:
Ce reprezintă micile cerculeţe?
Ce reprezintă liniile care unesc cerculeţele?
Cum se numeşte mişcarea neîncetată pe care o observi în modelarea respectivă?
external image th_question.gif
Sursa: http://www.scientia.ro/fizica/43-termodinamica/74-transfer-caldura.html
Sursa: http://www.scientia.ro/fizica/43-termodinamica/74-transfer-caldura.html

Noţiuni termodinamice de bază


Pentru definirea noţiunilor termodinamice de bază, la clasă veţi fi împărţiţi în grupe. În colaborare, veţi defini o noţiune în fişa de lucru, utilizând o definiţie sau două pe care le veţi avea într-o fişă ca cea alăturată şi veţi realiza conexiuni între diferite definiţii. După ce deveniţi „experţi” în ceea ce aţi propus, desemnaţi un coleg de grupă care va „preda”clasei ceea ce aţi stabilit în cadrul grupei. Ceilalţi colegi pot face observaţii şi pot veni cu idei.
external image point.gif

Echilibrul termic. Principiul zero


Animaţii din prezentare:
Echilibrul termic
Calibrarea centigradă a termometrului
Completează în fişa de laborator pentru experimentul "Stabilirea echilibrului termic" din pagina "Şabloane, instrumente, teste", observaţiile, concluziile şi definirea echilibrului termic şi salvează (save as) în pagina ta fişa completată de tine.
Scrie în pagina ta cum justifici posibilitatea măsurării temperaturii cu ajutorul principiului zero al termodinamicii (principiul tranzitivităţii echilibrului termic).
external image point.gif

Gazul ideal. Formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculare. Transformări simple ale gazului ideal.


Animaţii din prezentare:
Interpretarea formulei fundamentale a TCM - Cu mouse-ul ridică sau coboară mânerul pompei din stânga recipientului. Urmăreşte ce se întâmplă cu mişcarea de agitaţie termică a moleculelor din recipientul din dreapta. În acelaşi timp, observă cum se modifică valoarea presiunii indicată de manometrul montat în partea superioară a recipientului. Scrie în pagina ta ce tip de relaţie matematică observi între vitezele moleculelor şi valoarea presiunii gazului.
Temperatura absolută
Interpretarea cin-mol a temperaturii absolute a unui gaz
Interpretarea cin-mol a temperaturii absolute a unui solid
Izoterma - experiment
Izoterma - grafic
Transformări simple ale GI
Izobara - experiment
Izobara - grafic
Izocora - experiment
Izocora - grafic
Transformarea generală

Ecuaţia termică de stare.


Veţi fi antrenaţi în demonstrarea ecuaţiei termice de stare a gazului ideal. Pentru aceasta, veţi utiliza legile transfromărilor simple. Alăturat dispuneţi de o listă de verificare pentru utilizarea legilor transformărilor simple.

Şi ca să nu te plictiseşti, cercetează cum variază parametrii de stare în transformările simple! (n este numărul de moli)

Lucrul mecanic şi căldura în termodinamică. Transformarea adiabatică.


Hmmm. mă întreb dacă vei reuşi să descoperi greşeala din imaginea alăturată, înainte de accesa răspunsul de mai jos!!!
Răspuns

Clik pe imagineexternal image green_arrow.gif
Adiabata.jpg

Ecuaţia primului principiu al termodinamcii


Animaţia din prezentare:
Convertirea energiei prin efectuare de lucru mecanic şi prin schimb de căldură

Cum stai cu engleza?
În aplicaţia din dreapta, deschide lista ascunsă aflată în partea de jos-stânga şi alege ultima opţiune.
Îţi dai seama de ce lucrul mecanic (W) aici are semnul "+" în faţă?
Cine efectuează lucrul mecanic notat cu W?
external image point.gif

Coeficienţi calorici. Aplicaţii ale primului principiu al termodinamicii la transfomările simple ale gazului ideal. Relaţia Robert Mayer.


Animaţii din prezentare:
Definirea coeficienţilor calorici
Exprimarea lucrului mecanic, căldurii şi variaţiei energiei interne - izobară
Exprimarea lucrului mecanic, căldurii şi variaţiei energiei interne - izocoră
Exprimarea lucrului mecanic, căldurii şi variaţiei energiei interne - izotermă
Exprimarea lucrului mecanic, căldurii şi variaţiei energiei interne - adiabatică
Iar veţi fi împărţiţi în 6 grupe. Problematizăm deducerea relaţiei Robert-Mayer. Veţi avea la dispoziţie fişe ca cea alăturată. Treaba voastră va fi să completaţi în fişă spaţiille goale (marcate prin linii de subliniere) în mod corect pentru ca demonstraţia să fiec corectă. Din nou unul dintre colegii de la o grupă va fi "profesorul" vostru predându-vă prima parte a demonstraţie, iar alt coleg, de la altă grupă îl va înlocui pe primul pentru partea a doua a demonstraţiei.
external image point.gif


Ştiu cât de mult vă place să rezolvaţi probleme! De aceea vi le propun pe cele alăturate...

external image smile_animation.gif

<precedenta - urmatoarea>